Ładowanie Strony
Proszę Czekać !!!


Kilka słów o RODO...

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE. Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli Kwatera Prywatna Dom przy Promenadzie w Ustce. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przy zawieraniu umowy/zameldowaniu w naszym ośrodku i korzystaniu z usług pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.: nazwisko i imiona, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny, numer kontaktowy oraz adres e-mail, numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu
Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług:
Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. w celu:
wystawiania i przechowywania faktur, przechowywania informacji o wykonanych usługach, zapewnienia Waszego bezpieczeństwa, rozpatrywania reklamacji.
Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kwatery Prywatnej Dom przy Promenadzie (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celu: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, zawiadamiania właściwych organów, odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, propozycje, uwagi, wsparcia obsługi, tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie, przygotowania propozycji ofert itp.)
Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:
Prezentować reklamy Kwatery Prywatnej Dom przy Promenadzie i firm z nami współpracujących. W tym celu możemy analizować dane wedle Państwa uznania
Tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności naszych usług. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji
Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę. Zebranie powyższych informacji pozwoli nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne w Kwaterze Prywatnej Dom przy Promenadzie i w firmach, z którymi współpracujemy. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy – od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane. Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Kwatery Prywatnej Dom przy Promenadzie oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany, pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do jakości ofert i usług).

KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej), partnerom działającym na nasze zlecenie

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa
Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych: na potrzeby marketingu bezpośredniego - zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu, w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: asia1703@o2.pl, telefonicznie pod numerem: +48 598145936 lub 606667 658, wysyłając wniosek na adres korespondencyjny:

Dom przy Promenadzie – Barbara Zielińska, ul. Chopina 10/2, 76-270 Ustka, Polska Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.